Metodikos

1. Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros (KLTN) valdymo, naudojimo, papildymo ir atnaujinimo tvarkos aprašas nustato KLTN valdymo ir naudojimo principus, reglamentuoja KLTN papildymo ir atnaujinimo tvarką.

Aprašą galite atsisiųsti čia: KLTN VALDYMO, NAUDOJIMO, PAPILDYMO IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

2. Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros (KLTN) integravimo sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų informacinėse sistemose gairėse aprašomi perėjimo nuo alternatyvios kodavimo sistemos prie nacionalinės laboratorinių tyrimų nomenklatūros principai.

Gaires galite atsisiųsti čia: KLTN INTEGRAVIMO SPĮ IS GAIRĖS

3. Metodinė priemonė „SNOMED CT pagrindai“ – tai pagalbinė priemonė, siekiantiems suprasti SNOMED CT naudojimo principą, naudingumą.

Ši metodinė priemonė ypač svarbi įvairių specialybių atstovams, kurie domisi klinikinės informacijos rinkimu, naudojimu, gavimu ir analize. „SNOMED CT PAGRINDAI“ metodinėje priemonėje pristatomas vaidmuo, kurį gali atlikti SNOMED CT patobulinant tokios klinikinės informacijos gyvavimo ciklą, siekiant užtikrinti, kad pacientams ir visuomenei būtų veiksmingiau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Metodiką galite atsisiųsti čia: SNOMED CT PAGRINDAI

4. Metodinė priemonė „SNOMED CT kompozicinė gramatika“. Šia priemone apibrėžiama  ir aprašoma formali kompozicinė gramatika, kuri naudojama SNOMED CT išraiškoms pateikti. SNOMED CT išraiškos yra struktūrizuotas vieno ar kelių sąvokų identifikatorių derinys, naudojamas klinikinei minčiai išreikšti. SNOMED CT išraiškos gali būti nepriklausomos arba gali būti naudojamos informaciniame modelyje, žinutėje, ESĮ sistemoje arba klinikinių duomenų saugykloje. Šiame dokumente taip pat pateikiami pavyzdžiai ir rekomendacijos, kuriais vadovaujantis būtų galima lengviau taikyti šią sintaksę.

Metodiką galite atsisiųsti čia: SNOMED CT KOMPOZICINĖ GRAMATIKA

5. Metodinė priemonė „SNOMED CT vadovas pradedantiesiems“. Šioje metodinėje priemonėje pristatomas vaidmuo, kurį gali atlikti SNOMED CT patobulinant  klinikinės informacijos gyvavimo ciklą. Tikslinė auditorija – įvairių specialybių asmenys, kuriame nors etape galintys dalyvauti SNOMED CT informacijos valdymo cikle – nuo pirminio planavimo, klinikinio turinio apibrėžimo ir įgyvendinimo iki sukauptos klinikinės informacijos panaudojimo.

„SNOMED CT vadovas pradedantiesiems” skirtas visiems, kas nori įgyti pirminių žinių apie SNOMED CT. Nors nuodugnių žinių čia nesuteikiama, vis dėlto sukuriamas tvirtas pagrindas ir pateikiama svarbių temų apžvalga darant nuorodas į išteklius, iš kurių galima gauti papildomos informacijos.

Metodiką galite atsisiųsti čia: SNOMED CT VADOVAS PRADEDANTIESIEMS

6. Metodinė priemonė „SNOMED CT tarptautinės laidos įvadas tiekėjams“ – tai informatyvus praktinis SNOMED CT įvadas, kuriame dėmesys sutelkiamas į ESĮ ir kitų susijusių sveikatos priežiūros informacinių technologijų taikomųjų programų tiekėjų ir kūrėjų poreikius.

SNOMED CT įvadas tiekėjams skirtas asmenims, dalyvaujantiems kuriant ESĮ, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų sistemas ir susijusias paslaugas. Šis dokumentas taip pat sudomins platesnę auditoriją, įskaitant visus, kas dalyvauja projektuojant, kuriant, perkant, diegiant, konfigūruojant arba valdant ESĮ sistemas ir paslaugas.

Metodiką galite atsisiųsti čia: SNOMED CT TARPTAUTINES LAIDOS IVADAS TIEKEJAMS

7. Metodinėje priemonėje „Duomenų analitika naudojant SNOMED CT“ apžvelgiami šiuo metu taikomi metodai, priemonės ir būdai atlikti duomenų analitiką naudojant SNOMED CT. Praktiniame vadove dalijimasis šios srities plėtojimo patirtimi, kuri naudinga SNOMED CT nariams, tiekėjams ir naudotojams, nes iš jos galima geriau suprasti, kas jau pasiekta ir ką dar galima pasiekti naudojant SNOMED CT siekiant pagerinti analitikos paslaugas.

Metodiką galite atsisiųsti čia: DUOMENU ANALITIKA NAUDOJANT SNOMED CT

8. Metodinė priemonė „SNOMED CT redakcinės rekomendacijos“. Metodinėje priemonėje pateikiama SNOMED CT terminams modeliuoti reikalinga informacija. Ši informacija skirta turinį tarptautinėje laidoje redaguojantiems asmenims, tačiau ji gali praversti ir kuriantiems plėtinius. Šis dokumentas nėra galutinis ir gali būti keičiamas bei peržiūrimas. SNOMED CT sudaro elektroninių failų rinkiniai.

Metodiką galite atsisiųsti čia: SNOMED CT REDAKCINĖS REKOMENDACIJOS