Apie MNKV IS

Šiame portale galite prisijungti ir naudotis Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacine sistema (MNKV IS). MNKV IS suteikia prieigą prie SNOMED CT ir LOINC tarptautinių ir lietuviškųjų versijų, klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros (toliau – KLTN) bei ėminių, mėginių, tyrimų metodų ir kt. klasifikatorių.

 

  Sveikatos priežiūros specialistai gali:
 
 • patogiai surasti ir peržiūrėti SNOMED CT/ LOINC nomenklatūrą ir su ja susijusius klasifikatorius;
 
 • parsisiųsti SNOMED CT/ LOINC nomenklatūrą ir su ja susijusius klasifikatorius;
 
 • pateikti siūlymus dėl SNOMED CT/ LOINC terminų tikslinimo ar pastebėtų neatitikimų ir gauti atsakymą apie pateikto siūlymo rezultatą.

 

  Laboratorijų darbuotojai gali:
 
 • turėti prieigą prie naujausios KLTN;
 
 • teikti siūlymus dėl KLTN netikslumų ar poreikio ją keisti;
 
 • sudaryti laboratorijos, jos padalinių ir subrangovų atliekamų tyrimų sąrašą;
 
 • patogiai surasti ir peržiūrėti SNOMED CT nomenklatūrą ir KLTN ir su ja susijusius klasifikatorius;
 
 • parsisiųsti KLTN ir su ja susijusius klasifikatorius.

 

  Kiti naudotojai gali:
 
 • peržiūrėti laboratorijų sąrašą;
 
 • peržiūrėti laboratorijų, jų padalinių, subrangovų tyrimų sąrašą;
 
 • peržiūrėti (SNOMED CT / LOINC) nomenklatūras (naršyklėje).