Instrukcijos

1. Laboratorijų registravimosi Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinėje sistemoje (MNKV IS) instrukcija pateikia pagrindinius žingsnius reikalingus, siekiant užregistruoti laboratorijas informacinėje sistemoje.

Registravimosi instrukciją galite pasiekti čia: Laboratorijų registravimosi MNKV IS instrukcija

2. SNOMED CT licencijos gavimo instrukcija pateikia pagrindinius žingsnius reikalingus, norint gauti licenciją naudotis lietuviškuoju SNOMED CT klasifikatoriumi. 

SNOMED CT licencijos gavimo instrukciją galite pasiekti čia:  SNOMED CT licencijos gavimo instrukcija