Apie centrą

Nacionalinis medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių centras (toliau – Centras), įsikūręs Lietuvos medicinos bibliotekoje, yra atsakingas už medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymą ir naudojimo šalyje koordinavimą.

 

Centro uždaviniai:

 

  • nacionaliniu mastu valdyti ir tvarkyti medicinos nomenklatūras ir klasifikatorius;

 

  • organizuoti ir koordinuoti medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių panaudojimą ir pritaikomumą Lietuvos sveikatos informacinėse sistemose ir sveikatos duomenų apsikeitimo procesuose tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nutarimais ar sprendimais;

 

  • konsultuoti ir teikti informaciją sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių naudojimo klausimais;

 

  • valdyti medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių sublicencijavimo procesą Lietuvoje.

 

Centras aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis šalimis, siekiant įgyti žinių, kaip efektyviai gerinti medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių kokybę ir suderinamumą ir prisideda prie Lietuvos sveikatos informacinių sistemų efektyvumo, suderinamumo ir saugumo stiprinimo, siekiant efektyvesnės ir geresnės kokybės sveikatos priežiūros teikimo.