Apie sistemą

SNOMED CT (angl. Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir nomenklatūros sistema, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti.

Kuriant nacionalines sveikatos informacines sistemas, svarbu, kad šių sistemų parametrai ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau ne mažiau svarbu, kad ateityje šias sistemas būtų galima integruoti ir tarptautiniu mastu. Devynios šalys (Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji Zelandija, Švedija ir Olandija), pirmaujančios kuriant sveikatos informacines sistemas, 2007 m. pavasarį įkūrė Tarptautinę sveikatos terminologijos standartų plėtros organizaciją (IHTSDO). Jos tikslas – suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą taikant sveikatos nomenklatūrą nacionalinių e-sveikatos sistemų reikmėms. Šių sistemų prioritetiniu standartu buvo pasirinkta SNOMED CT.

IHTSDO perėmė SNOMED CT standarto intelektualinę nuosavybę iš Amerikos Patologų kolegijos, kuri standartą kūrė ir plėtojo daugiau nei 40 metų. Šalys, esančios organizacijos narėmis, įgyja neribotą licenciją naudoti SNOMED CT savo teritorijoje, gali ją nemokamai arba mokamai sublicencijuoti šalies vartotojams, teikti siūlymus dėl standarto plėtros, dalyvauti ją valdant. Tuo pačiu privalo prižiūrėti savo teritorijoje standarto atnaujinimo ir vertimo tinkamumą ir saugoti intelektualines standarto teises. 

SNOMED CT yra išsamiausia nomenklatūra, kurią kaip pagrindinę nacionalinėms e. sveikatos sistemoms pasirinko daugelis e. sveikatoje lyderiaujančių šalių, tokių kaip JAV, Kanada, Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija ir kitos. SNOMED CT standartas yra suderinamas su kitais standartais, tai suteikia galimybę keistis duomenimis su europiniais ar pasauliniais registrais ir kitų šalių e. sveikatos nacionalinėmis sistemomis neperdarant nacionalinių ir vietinių Lietuvos informacinių sistemų. Nors šiuo metu Europos Sąjungoje formaliai nėra sutarta dėl vieningos medicinos nomenklatūros, numatoma, kad SNOMED CT artimoje ateityje įsitvirtins kaip pagrindinė valdoma medicinos nomenklatūra Europoje ir visame pasaulyje.